Van de voorzitter, september 2022

Als ik dit voorwoord schrijf zijn we beland in de augustusmaand. Kijkend naar de afgelopen maanden is mijn inschatting dat deze zomer iedereen in Nederland positief heeft verrast met een enkele keer een dusdanige temperatuur dat het energieniveau wel erg laag wordt voor de meesten van ons.

Genieten in eigen land neemt toe en het kijken naar de druktes op de vliegvelden geeft mij in ieder geval het gevoel dat ik blij ben daar geen deel van uit te hoeven maken.

Inflatie, energieprijzen en brandstofkosten rijzen de pan uit en als burger in deze maatschappij hebben we daar maar weinig invloed op, maar de financiële consequenties raken ons wel. Manieren om energie te besparen houden iedereen bezig. Welke investeringen zijn verstandig en wie kan de prijsontwikkelingen voorspellen. De verschillen in aanpak per woning zijn opmerkelijk. Onze commissie Genderbeemd Duurzaam, die zich o.a. richt op deze ontwikkelingen, is hier ook mee bezig en zou graag een vierde commissielid welkom willen heten. Wie voelt zich hiertoe geroepen? Ik hoor het graag ( 06-51511049.)

Als voorzitter van de SBG mag ik mee kijken in een speciale app waarop o.a. de buurtpreventen, de wijkagenten en de buurtcoördinator zijn aangesloten. De wijze waarop onze bewoners opmerkzaam zijn op verdachte situaties stemt mij positief en ook de reacties daarop van de professionals geeft mij een goed gevoel.

21 juni j.l. mocht ik aanschuiven bij een discussie-/spelavond over de toekomst van Eindhoven binnen de ring. Duidelijk werd daarbij dat de particuliere auto een niet of nog amper gewenst object wordt in deze omgeving. Ook werd bij die discussie duidelijk dat “jongeren” daar makkelijker mee omspringen dan “ouderen”. Het beeld van een meer groene, gezondere omgeving wordt nagestreefd. De avond maakte verder duidelijk dat het gesprek met de bewoners wordt nagestreefd maar dat er grote veranderingen tegemoet gezien moeten worden is klip en klaar.

Wijkcentrum ’t Slot: Beheerder Anja Thomassen doet haar uiterste best om met haar vrijwilligers een leuk aanbod van activiteiten te realiseren om zo de rol van buurthuis goed in te vullen. In het vorige informatieblad is daarover bericht. Heeft u dit gelezen? Misschien een keer binnen lopen om je licht op te steken.

Als Genderbeemd een betrokken buurt zijn, maken en blijven: in de afgelopen periode was ontmoeten minder vanzelfsprekend. In deze periode is de groep eenzame mensen ongetwijfeld gegroeid. Hoe meer verbindingen hoe minder eenzaam wordt vaak gezegd. De straatfeesten/straat barbecues worden gelukkig weer vaak opgepakt en dat juichen wij als SBG toe. (het westelijk deel van onze buurt blijft wat achter !). Onlangs heb ik nog een bijeenkomst bezocht gericht op het buurtgebeuren. Daarbij kwamen vragen aan de orde zoals: “ Wat maakt je buurt of straat bijzonder?” en “Van welke contacten in de buurt krijg je positieve energie?” en “Wat is voor jou een sociaal hoogtepunt geweest in jouw buurt en waarom?” Kortom maak verbindingen in je directe woonomgeving.

29 juni j.l. heeft SBG (Wil de Vries) een voorlichtingsavond georganiseerd, gegeven door de brandweer. Dit in de veronderstelling dat dit onderwerp actueel zou zijn mede door de verplichte rookmelders in iedere woning. Helaas was de opkomst teleurstellend!

Onze vorige secretaris heeft onze wijk verlaten. Wij danken haar voor de geleverde bijdrages en wensen haar veel woongenot in haar nieuwe woning. Daarom tot slot een herhaalde oproep om deze secretarisfunctie ingevuld te krijgen. U kunt me bellen op 06-512511049.

Op naar de herfst na een mooie maar soms erg warme zomer.

Wim Kemps, voorzitter SBG