ANBI Status

... voor Stichting Buurtbeheer Genderbeemd !

Wat is een ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangemerkt. Een ANBI is bijvoorbeeld een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, maatschappelijke of wetenschappelijke instelling. Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor ANBI veranderd op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen nu gebruik maken van de fiscale voordelen. SBG heeft de ANBI status gekregen per 1 januari 2013.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI en voor een donateur?

Gegevens t.b.v. ANBI-status:

  1. Naam: Stichting Buurtbeheer Genderbeemd, ook bekend als SBG.
  2. RSIN nummer: 804523873.  
  3. KVK nummer: 41093766.
  4. Postadres/bezoekadres: Akerendam 24, 5653PB Eindhoven.
  5. Doelstelling: zie pagina SBG Algemeen.
  6. Samenstelling bestuur: zie pagina Bestuursleden.
  7. Er zijn geen bezoldigde medewerkers of bestuursleden.
  8. Beleidsplan in PDF formaat.
  9. Financiële rapportage in PDF formaat