Gevonden of Verloren

Voorwerpen gevonden of verloren ?

U kunt natuurlijk melding maken op Nextdoor, maar niet iedereen is daarbij aangesloten. Ook Facebook heeft meestal niet het gewenste effect. Wat dan ?

Volgens artikel 5 van ons Burgerlijk Wetboek moet iedere burger een gevonden voorwerp, als hij niet weet van wie het is, aanmelden bij de gemeente (voor wie wil weten hoe het echt zit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005288) .
Dat kan op een aantal manieren: het voorwerp naar het Loket Verloren en Gevonden brengen (Vestdijk 147) of naar een politiebureau; ook bellen met 14040 kan uiteraard

Maar het voorwerp kan ook aangemeld worden via de websites https://www.verlorenofgevonden.nl/melding of https://www.ilost.nl . Op deze sites kun je ook kijken of jouw verloren voorwerp gevonden en gemeld is.

Meer info op de site van de gemeente eindhoven: https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/vrije-tijd/gevonden-of-verloren-voorwerpen.